top of page
IMG_6647.JPG

“Wie de ware weg heeft gevonden is het spoor bijster”. (anoniem)

060%20-%20kopie_edited.jpg

Mijn naam is Etienne Van Camp.

Ik ben doctor in de filosofie, econoom en beeldend kunstenaar.

Deze disciplines combineer ik in essays, artikels, voordrachten en performances, filosofische gesprekken, schilderen en installaties.

 

Achterliggend is een grote fascinatie voor de evolutie van het menselijk bestaan. Zonder gemeenschappelijke ethische gronden

is het moeilijk een stabiele, harmonische samenleving uit te bouwen.

En zonder persoonlijk moreel kompas is het een hele uitdaging zich in een complexe wereld staande te houden. Samenleven en toch persoonlijke vrijheden behouden, hoe organiseren we dat? 

Ik ben gefascineerd door Grote Verhalen, door het ontstaan

van de mens uit de groeiende complexiteit van biologische processen waar zelfbewustzijn en een verlangen naar transcendentie een mens tot Persoon maken. Ik ben geïntrigeerd door de ambiguïteit van de menselijke conditie en haar passies die zowel onbaatzuchtig als narcistisch, genereus als hebzuchtig kunnen zijn.

 

Mijn werk refereert naar literatuur en filosofie, naar kunst en poëzie.

Voor mij kan kunst niet vrijblijvend zijn; ze moet engageren, tonen

en verklaren, aansporen en uitnodigen tot reflectie over menselijke existentie, over eenzaamheid en het verlangen naar erkenning,

over Unheimlichkeit en melancholie, moed en liefde.

 

Mijn interesse gaat uit naar politiek, transcendentie en esthetiek.

Het zijn voor mij sleutels tot een harmonieuzere wereld, voor ons

en voor hen die geen stem hebben. De belangrijkste sleutel blijft de liefde, zonder dewelke we als mensheid geen toekomst hebben.

Dat wil ik veruitwendigen in woord en beeld.

bottom of page